Opleiding Accelerated Learning

De opleiding Accelerated Learning is de opleiding om kinderen op een resultaatgerichte -, effectieve en vooral plezierige wijze te coachen bij het oplossen van leerproblemen en gedragsproblemen.

Wat ga je leren?

 • De andere leerbehoeften van hooggevoelige/hoogbegaafde en gediagnostiseerde kinderen.
 • De verbondenheid tussen leren en gedrag.
 • De onderschatte invloed van een leerkracht op de ontwikkeling van een kind.
 • Kennis over de breinontwikkeling van kinderen.
 • Je leert de verschillende leer- en communicatie stijlen te herkennen.
 • Meervoudige intelligenties herkennen en toepassen.
 • Je leert een SMART-Analyse te maken, zodat je in staat bent om de persoonlijke voorkeuren en de mogelijkheden in kaart te brengen voor het begeleiden van een leerling.
 • Wat Accelerated Learning technieken zijn en hoe deze individueel, maar ook klassikaal toe te passen zijn.
 • Wat er belangrijk is om een veilige en stimulerende leeromgeving te kunnen bieden aan deze bijzondere groep kinderen.
 • Waarom elk kind deze technieken zou moeten leren kennen.

 

Tijdens de opleiding maak  je kennis met de MASTER elementen.  Je leert deze gedurende de opleiding bij jezelf te herkennen en te ontwikkelen. Vervolgens leer je hoe je deze kennis en technieken kan overdragen op het kind, ouders en leerkrachten. Op basis van deze elementen ben je in staat om de samenwerking en de betrokkenheid van ouders en leerkrachten te vergroten en hun de tools te geven om het kind verder te coachen in het leerproces.

 1. Mindset.

Wat is het  verschil tussen een fixed- en een groei mindset? Welke invloed heeft dit op de werking van de hersenen tijdens het leerproces van het kind?

Hoe herken je een fixed mindset en zet je deze om naar een groei mindset?

Deze kennis over de werking van het brein stelt je in staat om op een positieve wijze een kind te leren hoe het zelf een positieve mindset en houding ontwikkelt. Zo ook hoe het vanuit een ontspannen houding doelen weet te stellen en te bereiken, zonder hierbij te wachten op iets buiten zichzelf.

Deze Mindset weet je op een coachende wijze over te brengen/ te stimuleren bij kinderen, ouders en andere betrokkenen bij het kind.

 

 1. Alle feiten op een rij.  Weten is 1. Toepassen en actief betrokken

zijn is 2. Wanneer je  in staat bent om tijdens het leren al je zintuigen te betrekken bij het proces, gaat leren sneller en makkelijker. Tijdens de opleiding leer je hoe je de reguliere stof zo kunt aanbieden dat er gebruik wordt gemaakt van alle zintuigen.

 

 1. Spoor de betekenis op.  Wanneer heb je begrepen wat je hebt geleerd? Je leert goed wanneer je begrijpt wat je hebt geleerd en in staat bent om het aan een ander duidelijk te maken. Met andere woorden; Je hebt de stof eigen gemaakt. Door deze technieken op effectieve wijze in te zetten ben je niet alleen in staat om de stof eigen te maken, maar ook de verbondenheid onder de leerlingen te vergroten (samenwerking & gedrag).

 

 1. Train je geheugen. Leer hoe je op basis van breinkennis geheugentechnieken kunt gebruiken om zelfs grote hoeveelheden tegelijk te kunnen onthouden. Dit zijn technieken die voor alle leerlingen werken. We besteden echter ook aandacht aan de groep kinderen die meer problemen ervaren tijdens het leerproces. Automatiseren voor kinderen met Dyslexie, ADHD/ADD of ASS werkt anders bij deze kinderen. Tijdens de opleiding leer je op welke wijze je deze kinderen effectief kunt coachen om hun zelfredzaamheid te vergroten.  Ook gaan we in op een andere manier van automatiseren bij vakken als Nederlands/Taal, Engels, Rekenen, Aardrijkskunde etc.

 

 1. Evaluaren wat je hebt geleerd.  Alleen wanneer je weet welke stof je beheerst en welke stof extra aandacht nodig heeft, ben je in staat om daar gerichte aandacht aan te besteden en te verbeteren. Het kunnen toepassen van diverse leer-strategieën stelt je in staat om te reproduceren wat je hebt geleerd. Voor het kind een absolute Must om uitstekende school resultaten te boeken. Jij leert hoe en je bent in staat om dit over te brengen op de leerlingen.

 

 1. Reflecteren. De meest succesvolle studenten zijn in staat om te bedenken HOE ze de stof tot zich hebben genomen en niet alleen te kijken naar WAT ze hebben geleerd. Ze vragen zich constant af: ‘welke technieken werkten het best en hoe kan ik nog verder verbeteren’. Op deze manier worden ze beter en beter in het leren met wat ze maar willen.

Is het je opgevallen? Op deze manier wordt leren uitgelegd aan de hand van de letters MASTER. Met deze kennis worden leerlingen MASTER in het leren van elk onderwerp!

 

Leercoach

Het onderdeel leercoach is gericht op het verbeteren van de coachvaardigheden en op het gebied van communicatie. Binnen de groep deelnemers worden gezamenlijk de accenten bepaald op de volgende onderwerpen:

 • Coachvaardigheden
 • Communicatiestijlen/vaardigheden
 • Ondersteuning ouders/leerkrachten
 • Verbeteren van de betrokkenheid en de samenwerking kind-ouders

 

Doelgroep:

RT-begeleiders, leerkrachten en kindercoaches en andere kind-begeleiders.

 

Toelatingseisen:

HBO- denk/werkniveau, ervaring in het werken met en begeleiden/coachen van kinderen.

 

Startdatum:

De opleiding wordt in 2 blokken van 2 dagen gegeven en 1 examendag.

De volgende data staan gepland;

 

Vrijdag 7 oktober 2016 en Zaterdag 8 oktober 2016 van 10:00- 17:00 uur

Vrijdag 11 november 2016 en Zaterdag 12 november 2016 van 10:00- 17:00 uur

Zaterdag 10 december 2016 van 10:00-17:00 uur

De laatste dag van de opleiding bestaat uit een examen-dag waarin op diverse manieren getoetst wordt of je het certificaat behaald hebt. Verdere informatie over deze dag ontvang je tijdens de cursus.

Deelnemen

Deelnemen kan na inschrijving. Inschrijven kan door bijgaand inschrijfformulier in te vullen en te mailen; Info@edu-smart.nl

 

Na inschrijven ontvangt u een bevestiging waarin u alle praktische informatie vindt, samen met een factuur.

Na deelname bestaat de mogelijkheid om als zelfstandig partner met Edu-Smart te blijven samenwerken. Tijdens de opleiding zal worden uitgelegd welke mogelijkheden er zijn.

Wil je meer informatie over de opleiding of jezelf direct inschrijven, neem dan contact met ons op.

Voor vragen kunt contact opnemen met Patricia van Turnhout op 06-22368696