Edu-Smart is een organisatie voor psychologische & maatschappelijke zorg en coaching & training t.b.v. de ontwikkeling van kwaliteiten en talenten van kinderen.

Edu-Smart is opgericht door Patricia van Turnhout. Binnen haar werk en privéleven zag zij regelmatig hoe kinderen hun weg probeerden te vinden op school en in hun sociale leven, op zoek naar begrip en erkenning. Belemmerd door de starre structuren en het eenzijdige aanbod v.w.t. de les-overdracht kwamen deze kinderen regelmatig in de problemen. Ze ontwikkelden een laag zelfbeeld, voelden zich dom en school was saai. Resultaten bleven achter en concentratie en motivatie waren bijzonder laag.

Als ouders hulp zochten voor deze kinderen liepen ze regelmatig aan tegen organisatiegrenzen, ongeïnspireerde hulpverleners of coaches, bureaucratische obstakels en gebrek aan effectieve hulpverlening. Vaak bleven zij gedesillusioneerd achter. Met als gevolg dat veel van deze kinderen niet de juiste hulp ontvingen, omdat er niet naar de persoon achter de symptomen werd gekeken.

In 2009 nam Patricia het besluit om een organisatie op te richten die kinderen effectief ondersteunt en daarbij hun ouders niet vergeet. Een organisatie die verder kijkt en persoonlijk betrokken is. Die mensen ziet als integraal geheel en niet als som der delen.

Onze primaire drijfveer is idealistisch; de ultieme zorg bieden in de vorm van totaalzorg voor zowel kinderen met hun ouders als voor de leerkrachten die deze kinderen dagelijks in de klas hebben. Door het wegnemen van barrières en hokjes, kinderen als mens te erkennen en een unieke oplossing vinden voor zijn of haar probleem.

Onze secundaire drijfveer is zakelijk; een dynamische organisatie neerzetten die een leemte opvult. Breed denken en kijken naar mogelijkheden en kansen. Een open organisatie met diversiteit aan professionals, waarvan groot aantal freelancers, met elk hun eigen expertise. De gemeenschappelijke deler zijn de Accelerated Learning technieken die een totaal oplossing bieden om de in aanleg aanwezige talenten en kwaliteiten van kinderen optimaal te kunnen ontwikkelen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *