Talenten Doeltreffend Ontwikkelen

Je werkt regelmatig met kinderen en merkt telkens weer hoe je onder de indruk bent van hun belevingswereld. Je ziet ook de problemen waar ze mee worstelen en dat ze hierin begeleiding nodig hebben en …..dat jij daarin van betekenis bent. Je ziet echter ook dat bij veel van deze kinderen het niet alleen om sociaal/emotionele problemen draait, maar dat er ook op school vaak moeilijkheden zijn met de concentratie, motivatie en prestaties. Dat dit invloed heeft op de totale ontwikkeling van het kind. En dat veel van deze kinderen gebaat zouden zijn bij een methodiek die hen ook op dit vlak kan helpen. Jij zou graag de kinderen waarmee je werkt ook op dit gebied willen ondersteunen, omdat je weet dat de diverse probleemgebieden elkaar beïnvloeden. Een kind met weinig zelfvertrouwen kan je met spel en oefening weerbaarder maken, maar als het op school problemen blijft ervaren en hierdoor lage resultaten behaalt zal dit opnieuw ten koste gaan van het zelfvertrouwen. Jij kunt deze cirkel doorbreken!

Wil jij weten hoe?


TDO is een methodiek die uitgaat van de totale leefwereld van het kind en die zich richt op (zelf)inzicht en ontwikkeling vanuit de kern. De behoeften en mogelijkheden van een kind en zijn omgeving in balans brengen, zodat constructief gewerkt kan worden aan talenten en kwaliteiten ontwikkelen.

TDO is gebaseerd op drie peilers;

Emotionele ontwikkeling
Sociale ontwikkeling
Cognitieve ontwikkeling

De cognitieve vaardigheden vormen de basis. Opnemen en verwerken van informatie, uitgaande van de mogelijkheden van het kind, zorgen ervoor dat het kind en zijn omgeving in balans komen met elkaar. Zowel op school als thuis.  Vaardigheden die ervoor zorgen dat een kind in staat is zichzelf te concentreren, motiveren en constructief te werken aan het behalen van gestelde doelen met hulp vanuit de omgeving. De methode is effectief gebleken bij kinderen met AD(H)D, HSP, PDD-Nos, Dyslexie, en andere leer- en concentratieproblemen.

De worskhop Talenten Doeltreffend Ontwikkelen gaat in mei van start. Wil jij erbij zijn?

Neem dan hier snel een kijkje en meld je aan. Het aantal deelnemers is beperkt tot 15.

Zie ik je in mei op 1 van de workshops?

Fijne dag,

Patricia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *