Dyslexie, dyscalculie, spellingsproblemen, taalproblemen

De specifieke groep kinderen met leerproblemen, heeft over het algemeen iets gemeen, het visueel ingesteld zijn (beelddenken). Roep het woord SCHIP en u ziet het woordbeeld Schip. Beelddenkende kinderen zien echter een BOOT. Met daarop mensen, Sinterklaas, zeerovers etc.
Hele taferelen spelen zich in het hoofd van het kind af. Intussen gaat de informatiestroom van buitenaf door en wordt door deze kinderen gemist, doordat ze met andere dingen in hun hoofd bezig zijn.

En de volgende informatie staat al weer klaar. Daar deze informatie niet aansluit op de gemiste informatie, begrijpt het kind er niets meer van en gaat het zijn tijd vullen met andere dingen. Of het gaat zich heel uitbundig gedragen of het kind trekt zich terug. Omdat andere kinderen de leerstof wel oppakken en begrijpen denkt het beelddenkende kind vaak van zichzelf dat het dom is. Hiermee zijn de faalangst en belemmerende overtuigingen geboren. Dit kan tot gevolg hebben dat het kind met tegenzin naar school moet en werkjes niet wil of durft te maken. Er zijn zelfs kinderen, die in volledige staking gaan. “Ik doe toch nooit wat goed” Omdat de leerstrategie (beelddenken) van deze kinderen niet aansluit op de wijze waarop zij les krijgen, ontstaat er een steeds groter wordende achterstand, die vaak wordt uitgelegd als een beperking in de intelligentiecapaciteit van het kind. Niets is minder waar.

Lezen – dyslexie

Het probleem bij het lezen is, dat bij deze beelddenkende kinderen, in het onderbewuste, de letterherkenning niet goed functioneert. Al snel wordt hier dyslexie genoemd. Hierdoor ontstaan taalproblemen. Wij leren het kind een visueel beeld te maken van alle letters, waardoor het lezen direct beter gaat. De vaardigheid wordt sterk verbeterd.
Verkeerd geschreven woorden weer goed schrijven (en onthouden!!)
Een woord, dat verkeerd geschreven wordt, is een keer verkeerd in het hoofd terecht gekomen. Eerder werd al aangegeven hoe kinderen afgeleid kunnen worden. Een woord als SCHIP, wordt door deze kinderen genoteerd al SGIP. Met hoeveel woorden zal dit gebeuren? En zijn zij dan onherstelbaar dyslectisch?
Wij leren het kind woordbeelden te maken en deze bewust in het lange termijn geheugen te plaatsen. Het zelfde geldt voor rijtjes leren en tafels uit het hoofd leren. Wij noemen dit “in het hoofd leren”, dus rijtjes stampen is er niet meer bij.

Automatiseren

In de huidige leermethodieken gaat men er vanuit dat men automatiseert door middel van herhaling. Laat dat nou bij visueel ingestelde kinderen niet of in mindere mate werken. Middagen stampen en uit het hoofd leren en dan de volgende dag het weer niet kunnen reproduceren. Hoe frustrerend kan het zijn. Doorgaan op wat niet lukt is niet de oplossing. Wij leren kinderen gebruik te maken van een talent dat zij bezitten; Het beelddenken.

Rekenen en tafels; dyscalculie

Beelddenkende kinderen kunnen binnen 10 minuten een tafel leren en beheersen. Dat is hun talent! Ook andere rekenvaardigheden zijn goed aan te leren. Het omdraaien van cijfers, bijvoorbeeld, is vaak een gevolg van niet systematisch noteren, ook dit op te lossen. Dyscalculie is dus wel te bestrijden.

Spellingsregels – dysorthografie

Alle spellingsregels van de Nederlandse taal beslaan zo’n vier A-4tjes. Het is dus geen wonder dat heel veel kinderen hier moeite mee hebben. Vaak worden de diverse spellingsregels ook door elkaar gehaald. Men noemt dit ook wel dysorthografie.
De belangrijkste spellingsregels, die standaard veel fouten opleveren, komen aan de orde. De regels worden gecomprimeerd tot een paar woorden, zodat zij eenvoudig door het kind opgenomen, begrepen en onthouden kunnen worden. In onze praktijk zien we dat na de behandeling hiervan nagenoeg geen fouten meer worden gemaakt met de spellingsregels.
De spellingsproblemen verdwijnen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *