Onze missie

‘Edu-Smart’ is kinderen in contact brengen met al hun mogelijkheden en ze de mogelijkheid bieden het beste te halen uit ieder moment, altijd en overal.

Mensen in het algemeen en kinderen in het bijzonder zijn tevredener, gelukkiger en weerbaarder, wanneer ze vrij gebruik kunnen maken van hun eigen mogelijkheden. Wanneer je kiest voor wat bij jou past, durft en kan vertrouwen op je eigen ‘kompas’, dan kom je ook daar waar je graag wil zijn, wat je blij maakt en waar je je gelukkig bij voelt.

Daarbij zijn we net zo realistisch als idealistisch; niet iedereen kan en wil op elk vlak zichzelf volledig vrij ontwikkelen, iedereen heeft zijn beperkingen en plafond. Dat is net zo goed een mogelijkheid; wat kun je met het gegeven dat je ergens beperkter in bent of wil zijn; welke mogelijkheden heb je wél? Waar kies jij voor?

EDU-SMART LOGO

Onze visie

Het effectief ondersteunen van de ontwikkeling van kinderen, zodat zij op kunnen groeien als zelfstandige volwassenen die weten wat hun kwaliteiten en talenten zijn en in staat zijn deze volledig te benutten.

 

Onze kernwaarden

Wij geloven in ontwikkeling, autonomie, vrijheid, authenticiteit, holisme, compassie en kwaliteit.

We kijken altijd naar mogelijkheden en oplossingen. We kijken verder.

We zijn (opr)echt. We zijn onafhankelijk en objectief, maar ook intuïtief.

We willen het kind begrijpen in de manier waarop hij zelf het leven ervaart.

We gaan uit van samenhang, beweging, balans, mind én body.

Leven is ontwikkelen en leren. Het proces is net zo belangrijk als het doel.

We zijn professioneel betrokken en loyaal, maar ook duidelijk en met grenzen.

We hechten grote waarde aan loyaliteit, compassie en verbinding.

We zijn helder en correct. We komen onze afspraken na. We communiceren in korte lijnen.

Edu-Smart leert kinderen effectief gebruik te maken van hun kwaliteiten en talenten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *