Mindmappen als belangrijkste tool voor succesvol leren!

In 1 middag succesvol leren door middel van mindmappen!

Veel kinderen die problemen met het leren ervaren vinden het lastig om structuur aan te brengen in hun leer- en huiswerk. Ze weten vaak wel welke opdrachten of proefwerken geleerd moeten worden, maar hoe ze dit aan kunnen pakken weten ze vaak niet. Dit resulteert dan ook vaak in onvoldoende resultaten.
Een mindmap maken helpt hen bij het in beeld brengen van de hoofd- en sub taken, waardoor ze in staat zijn om structuur aan te brengen en de resultaten te verbeteren.
Het is een krachtige tool om opdrachten inzichtelijk te maken en om op een creatieve manier hun leerprobleem op te lossen. Het maken van een mindmap sluit perfect aan bij de natuurlijke werking van de hersenen, doordat het feitelijk associaties in de hersenen in kaart brengt.

Wist u dat
• Hooggevoelige kinderen en kinderen met een diagnose als AD(H)D op een andere manier leren?
• Dat dit komt doordat ze vanuit andere delen in de hersenen leren?
• Ze wel het globale overzicht hebben, maar niet de opbouw en structuur?                                                                                      Autisme
• Dit geen onwil is, maar onmacht?
• Veel leerkrachten hier niets van weten?
• Mindmappen hen kan helpen structureren?
• Hierdoor het zelfvertrouwen groeit?

Nee? Dan is deze middag een must voor uw kind.

Welke resultaten mag je verwachten?
• Je kind leert grotere hoeveelheden informatie te verwerken.
• Je kind leert orde te scheppen in chaotische situaties, bijvoorbeeld bij een proefwerkweek.
• Je kind leert zijn creativiteit in te zetten ter ondersteuning van het leerproces.
• Je kind leert makkelijker en gaat leren leuker vinden.

Op een energieke en leuke manier wordt uw kind mindmappen geleerd. Waarvoor het gebruikt kan worden en hoe hij of zij het mindmappen kan toepassen. Wanneer ze deze techniek beheersen zijn ze in staat om deze gedurende veel situaties op school, maar ook elders, in te zetten. Door het toepassen van deze vaardigheid zal uw kind minder snel het overzicht kwijt raken en blokkeren. En het is net als bij fietsen; als je het eenmaal kent, verleer je het nooit meer.

Het is inspirerend en leuk en zullen in staat zijn om het maximale uit zichzelf te halen, samen met andere leeftijdsgenootjes.

Op dit moment staan er geen Mind-map cursussen in groepsverband gepland. Individueel deze middag volgen is wel mogelijk.

Wilt u uw kind aanmelden klik dan hier of stuur een mail naar mindmap@edu-smart.nl.

Na inschrijving volgt informatie met overige gegevens.

Liever de cursus online volgen? Klik dan hier!