Van concurreren naar samenwerken.

Hoogsensitieve mensen functioneren vooral vanuit hun gevoel en intuïtie. Hoofd en hart zijn hierdoor nogal eens in strijd met elkaar. Een innerlijk conflict veroorzaakt stress. Veelal wordt dit veroorzaakt door het niet functioneel samenwerken van beide hersenhelften.

Wanneer we jong zijn maken we bij voorkeur gebruik van de mogelijkheden die de rechterhersenhelft ons bied. We spelen graag met anderen, binnen of buiten. Zijn liefst creatief bezig en reageren vooral direct op wat er om ons heen gebeurt. Ofwel we zijn heel reactief.

Als we naar school gaan word er voornamelijk aanspraak gemaakt op de mogelijkheden van de linkerhersenhelft. rekenen, taal, geschiedenis, topografie worden vooral aangeboden op een manier die het beste aansluiting vind bij de linkerhersenhelft. Rekenen en taal worden opgebouwd in logisch volgordelijke stappen. Teksten zijn lineair en vaak afgedrukt als zwarte letters op een wit blad.
De rechterhersenhelft wordt op school vaak veel minder aangesproken. We zien op steeds meer scholen de creatieve vakken minder worden en soms zelfs helemaal verdwijnen. Daarnaast is het vooral veel luisteren, opletten en stil zitten.

Het kind in jezelf begin je dus al heel jong kwijt te raken door het bestaande schoolsysteem.

Eigenlijk leert de samenleving ons om de helften apart van elkaar te gebruiken. Op school voornamelijk links en wil je creatief bezig zijn dan gebeurt dit voornamelijk in de vrije tijd.

Op zich geen probleem zou je denken, ware het niet dat om optimaal te kunnen functioneren beide helften actief samen gebruikt dienen te worden. Wanneer dit niet het geval is merken we dat vaak aan een hoog stress niveau.

Vooral in ons persoonlijke leven als gevoelig mens heb je daar soms veel last van.

Dit kan zich uiten in:

 • Een gebrek aan zelfvertrouwen
 • Een vol hoofd
 • Een gevoel van  “Is dit alles?”
 • Het lastig vinden om nee te zeggen.
 • Blijven steken in werk wat niet meer bij je past.
 • Angsten
 • Depressie
 • Burnout en bore-out
 • Slecht geheugen
 • Laag zelfbeeld, door gedachten als; “Ik ben dom, het lukt me toch niet”.
 • Het gevoel te zwaar belast te worden door je omgeving
 • Situaties niet kunnen overzien en in paniek raken
 • Geen logica zien in de regels die je opgelegd worden
 • Een strijd voelen tussen je hoofd en je hart
 • Jezelf het eeuwige buitenbeentje voelen​
 • Besluiteloos zijn
 • Een gebrek aan creativiteit
 • Constant gespannen gevoel
 • Besluiteloosheid
 • Leerproblemen
 • Kwalitatief Uitermate Teleurstellend gevoel

​De verbinding tussen de twee hersenhelften (de hersenbalk) zorgt dat de linker en rechter hersenhelft samenwerken. Een sterke verbinding ontstresst het beslissingsproces: De samenwerking tussen de rationele en creatieve hersenhelft is ontspannen. Los besluiteloosheid op en je hersenen en lichaam ontspannen vanzelf.  Ook negatieve stress verstoort de samenwerking van de hersenen. Tegelijkertijd veroorzaakt een verstoord brein stress. Zo ontstaat een vicieuze cirkel van stress.

Van concurreren naar samenwerken; twee hersenhelften in één brein

Als de twee hersenhelften het niet eens kunnen worden wanneer een beslissing gemaakt moet worden, dan ontstaat negatieve stress (Je hersenhelften gaan vechten). Als de strijd onbeslist blijft, ben je besluiteloos.  Een andere mogelijkheid is dat de dominante hersenhelft de beslissing maakt, ook al is de recessieve hersenhelft het niet met die beslissing eens. In dit geval ontstaat ook negatieve stress. De wensen van de ene helft worden namelijk onderdrukt door de keuze van de andere helft.

Beiden gevallen van negatieve stress worden veroorzaakt doordat de hersenhelften niet met elkaar samenwerken en elkaar zelfs tegenwerken. Als hersenhelften niet samenwerken heb je een slechte relatie gevangen in 1 hoofd. In je eigen hoofd ben je dan zelf je vriend en vijand.​

Hersenen trainen als een vorm van relatietherapie voor je eigen brein

Het trainen van hersenen kan gebeuren op verschillende manieren. Door het doen van fysieke oefeningen en door het doen van mentale oefeningen.

Tijdens de trainingen die wij geven wordt een combinatie gemaakt tussen deze oefeningen waardoor deze elkaar versterken en snel resultaat genereren. Tijdens onze trainingen is alles erop gericht dat jij vanaf de volgende dag zelfstandig in staat bent om de handvatten toe te passen, zodat jij vanaf die dag de dirigent bent van jouw leven.

Wil jij ook de dirigent worden van jouw leven? Doe dan mee en meld je hier aan!

Male orchestra conductor hands, one with baton. White background.