“ADHD is een fictieve ziekte”

2013 © Moritz Nestor, Current Concerns (bron) – (met dank aan Désirée Röver)

2013 © vertaling WantToKnow.nl/.be – Guido Jonkers

x

Gelukkig was het een en al kritiek dat het Zwitserse Nationale Comité voor Biomedische Ethiek liet horen in haar persbericht van 22 November 2011, over het gebruik van het ‘medicijn’ ‘Ritalin’ tegen ADHD. Het rapport was getiteld: ‘Menselijke bekrachtiging via het gebruik van farmaceutische producten; de consumptie van deze producten droeg bij aan veranderend gedrag van kinderen, zonder enige bijdrage van het kind zelf’.
Deze conclusie komt erop neer dat er feitelijke gerommeld wordt met de vrijheid van een kind en haar persoonlijke rechten, omdat de producten van de farmaceutische industrie het gedrag van een kind fundamenteel te beïnvloeden, maar er niet in slagen om het kind te leren om zijn gedrag onafhankelijk aan te passen. Daardoor worden kinderen beroofd van essentiële leerervaringen om zelfstandig en empathisch te ondervinden wat hun vrijheid vorm geeft en hun persoonlijke ontwikkeling stimuleert. Aldus het genoemde Zwitserse Nationale Comite.

Psychiater en veelgeprezen compagnon van de farmaceutische industrie, Leon Eisenberg. Het lachen staat kennelijk symbolisch voor zijn diabolische verraad aan de maatschappij. Er op het einde van zijn leven mee voor de dag komen, verandert weinig aan zijn verraad..!

De gealarmeerde critici van de ‘Ritalin’-ramp krijgen nu bijval uit een volkomen andere hoek. Het Duitse weekblad ‘Der Spiegel’ heeft in een coverstory van 2 Februari 2012 de Amerikaanse psychiater Leon Eisenberg geciteerd. Eisenberg is geboren in 1922 en de zoon van Russisch-Joodse immigranten in de VS, en hij was de ‘wetenschappelijke vader’ van de het ziektebeeld ‘ADHD’, een ziektebeeld dat het afgelopen decennium als diagnose bij kinderen aan de lopende band werd gesteld. 7 Maanden voor zijn dood, op de respectabele leeftijd van 87 jaar, laat deze psychiater in zijn laatste interview optekenen dat ‘ADHD nu een perféct voorbeeld is van een fictieve ziekte’..!

Echter sinds zo’n 40 jaar, sinds 1968, spookt de ‘ziekte van Leon Eisenberg’ door de statistische en diagnostische handboeken van de medische wetenschap. Werd deze ziekte in eerste instantie nog als een ‘hyperkinetische reactie van het kindzijn’ getypeerd, later werd de bijna cryptische afkorting ‘ADHD’ alleen nog maar gebruikt. Deze afkorting staat voor ‘Attention Deficit Hyperactivity Disorder’. Een omschrijving van een ‘achterblijvende aandachtsfocus door hyperactieve onbalans’. Het gebruik van ADHD-medicijnen in Duitsland steeg in slechts 18 jaar van 34 kg (1993) naar 1760 kg in 2011. Een groei van 51oo% in de verkoop van deze ‘ADHD’- middelen. In de VS is het zelfs zo dat heden ten dage 5% van kinderen van rond de 10 jaar oud, ADHD-medicijnen slikt, op dagelijkse basis. Met een stijgende trend in het gebruik nog steeds..!

 

Naar wat voor krankzinnige wereld zijn ouders en medische wereld onderweg met kinderen aan de Ritalin? Nemen ouders hun macht in handen of geven ze die weg aan Big Pharma, die er ‘wel een pilletje voor heeft’.. Onder leiding van dr. Leon Eisenberg werd, zoals je in het artikel kunt lezen, een ponzi-scheme (doorgestoken kaart) opgezet, om bij die pilletjes een goede diagnose te bedenken..

Een logisch gevolg van de historische ontwikkelingen, als we kijken naar het bewezen repertoire van Edward Bernays, de vader van de propaganda, die de Eerste Wereldoorlog aan zijn volk verkocht, mét de hulp van de psycho-analyse van zijn oom om de wetenschap en het geloof in de wetenschap te verhogen, teneinde de winsten van de farmaceutische industrie te stimuleren. Er zou een onderzoek dienen te komen naar de invloed van Bernays op de ‘wetenschappelijke vader van de ADHD’ en diens wetenschappelijke onderzoeken hierin. Zijn carrière verliep namelijk opmerkelijk stijl en zijn ‘fictieve ziekte’ leidde tot de grootste verkoopsuccessen van de farmaceutische industrie.

Daarnaast was hij lid van het ‘Comité van DSM V en ICD XII, van het Amerikaanse Psychiatrisch Verbond’, van 2006 tot 2009. Hij werd ook onderscheiden; Leon Eisenberg kreeg de ‘Ruane prijs voor onderzoek naar kinder- en volwassenen-psychiatrie’ toegekend. Eisenberg, zo vermeldde het juryrapport, ‘was meer dan 40 jaar een vooraanstaand figuur in de kinderpsychiatrie, vooral door zijn werk met farmaceutische tests, onderzoek, onderwijs en zijn theorieën rondom autisme en sociale medicaties.’

Last but not least, was Eisenberg ook nog lid van het organiserend comité dat van 29 November tot 3 December 2006 op de Bahamas een Conferentie organiseerde, namens de  Josiah Macy Foundation; een conferentie over ‘Vrouwen en medicijnen’.. Deze Josiah Macy Stichting organiseerde ook conferenties voor inlichtingenagenten van de OSS, de latere CIA. Onder de OSS-deelnemers ware onder andere Gregory Bateson en Heinz von Foerster gedurende en lang ná de Tweede Wereldoorlog.Zijn deze groepen ervoor verantwoordelijk geweest dat ze Eisenberg de ADHD-’ziekte’ als diagnose hebben ingefluisterd..? Als service naar de farmaceutische industrie en inclusief een pakket propaganda en PR om de ziekte ADHD aan het grote publiek en artsen in de VS te verkopen?

Psychiaters in de handen van Big Pharma..
Dit is precies het onderwerp van studie dat de Amerikaanse psychooge Lisa Cosgrove en anderen hebben vastgepakt als leidraad in hun studie naar de financiële banden tussen de leden van het genoemde ‘DSM-IV Panel’ en de farmaceutische industrie.Lisa Cosgrove en haar mede-onderzoekers kwamen tot de conclusie dat maar liefst 95 van de 170 leden (56%) van het DSM-panel één of meer financiële banden had met bedrijven in de farmaceutische industrie. En dat 100% van de leden van panels die ‘Stemmingswisselingen’ en ‘Schizofrenie en andere psychotische aandoeningen’ onderzochten, financiële banden hadden met Big Pharma..

En Big Pharma doet niet zomaar wat.. Het blijkt dat ze ‘vooral banden aangaan met artsen en professionele wetenschappers die in de eerste lijn werkzaam zijn van het behandelen van mentale aandoeningen.’ Aldus het rapport van Lisa Cosgrove. Bij een tweede onderzoek, door de Universiteit van Californië in Los Angeles, kwamen eensluidende conclusies naar voren over de invloed van de farmaceutische industrie, direct of indirect, op het voorschrijven van psychiatrische medicijnen.

Het bleek dat van de 137 DSM-V-panelleden, die de verklaringen hadden ingevuld, er precies weer 56% financiële banden hadden met de farma-industrie. Het rapport meldt dat ‘het wetenschappelijke woordgebruik van de psychiatrie, inmiddels op alle niveau’s wordt gedefinieerd door de farmaceutische industrie’, aldus Dr. Irwin Savodnik, assistent-hoogleraar klinische-psychiatrie aan genoemde universiteit.

En bedenk dat al deze artsen en wetenschappers er goed voor betaald worden..! Hiervan één voorbeeld? De vice-president van de ‘Pediatric Psychopharmacology Unit’ bij het Massachusetts General Hospital, tevens hoogleraar psychiatrie aan de ‘Harvard Medical School’, ontving US$ 1 miljoen aan inkomsten van farmaceutische bedrijven, tussen 2000 en 2007. Hoe het ook zij, niemand kan om de uitspraak van Eisenberg, de ‘vader van de ADHD’, waarin hij verklaart: “ADHD is een perféct voorbeeld van een fictieve ziekte”..!!

Tot slot
De taak van psychologen, opvoeders, onderwijzers en artsen is niet om kinderen aan de medicijnen te hangen, omdat onze hele maatschappij de gevolgen niet meer kan handlen van haar misleidende theorieën van mensen die hun kinderen opvoeden. Mensen die in plaats daarvan hun kinderen bijna letterlijk in handen geven van de vrije markt van de farmaceutische industrie.. Een kind dient persoonlijke verantwoordelijkheid te ontwikkelen en empathisch gedrag, en dát onder leiding van ouderlijk toezicht, en dan praten we over ouders én de school. Op dit gebied kan het kind zich mentaal ontladen, hieruit bestaat feitelijk de kern van een mens.

* * *