Lees hier waarom je medicijnen en een diagnose geen oplossing zijn voor je kind.

Het lijkt wel een modetrend of hype hoor ik regelmatig in mijn praktijk voorbij komen. Steeds meer kinderen ervaren problemen bij het leren en steeds meer ouders en leerkrachten ervaren steeds meer gedragsproblemen bij kinderen.
Ouders en leerkrachten staan onder druk en weten soms niet wat ze met dit gegeven moeten of kunnen. Hulp is beschikbaar voor zowel ouders als leerkrachten, maar of deze hulp effectief is valt te betwijfelen. Veelal is de ‘hulp’ die wordt aangeboden gericht op het vaststellen van een tekortkoming of beperking bij deze kinderen. Daarnaast wordt aan veel ouders het advies gegeven om hun kind medicijnen te geven die de concentratie moet verbeteren.

Maar zijn we daar echt mee geholpen?
Verandert er daadwerkelijk iets op het moment dat een kind medicijnen krijgt? Gaat een kind hier echt beter door functioneren? Leert het jou als ouder of leerkracht wat een dergelijk kind nodig heeft? Het antwoord hierop is vaker nee dan ja.

Medicijnen kunnen helpen om wat meer rust te creëren, dat klopt. Maar in veel gevallen is dit minimaal en slechts tijdelijk. Daarnaast komen er steeds vaker verontrustende berichten in de publiciteit over de lange termijn effecten van het gebruik van bijvoorbeeld Ritalin.
De kinderen zelf geven vaak aan dat het hen verdooft en krijgen allerlei vervelde bijwerkingen. Variërend van relatief onschuldige bijwerkingen als hoofdpijn of minder goed slapen tot aan ernstigere zaken als een verhoogde kans op hartritme stoornissen en hersen infarcten.

Ritalin

Ritalin kan ook psychologische bijwerkingen hebben, zoals een toename van angstgevoelens, het optreden van tics, epilepsie, depressie, hallucinaties en psychose.
Bij langdurig gebruik van Ritalin kan het hersenweefsel van kinderen worden aangetast en het herstel geremd worden. De hersenen van kinderen zijn volop in ontwikkeling: dit kan tot ontwikkelingsachterstanden leiden.
(bron: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/78038-bijwerkingen-ritalin.html)
Wanneer je bovenstaande op je in laat werken, zal ook jij het met me eens zijn dat een dergelijk medicijn alleen in uiterste gevallen mag worden voorgeschreven en dat je hier uiterst voorzichtig mee om moet gaan. Helaas moeten we constateren dat het aantal kinderen wat deze medicijnen krijgt voorgeschreven schrikbarend is toegenomen de afgelopen jaren.

Grafiek medicijngebruik kinderen
Het aantal verstrekkingen van methylfenidaat (zowel kort- als langwerkende varianten) aan kinderen en jeugdigen van 4 t/m 18 jaar.
Bron: SFK.

Zoals je in bovenstaande grafiek kunt zien zijn de aantallen schrikbarend hoog. Niemand weet nog wat de effecten van dergelijke medicijnen op de lange termijn gaan zijn voor deze kinderen. Tot nu toe is daar nog geen onderzoek naar gedaan.

Maar als je kijkt naar de korte termijn effecten, dan kan ik me voorstellen dat langdurig gebruik van deze medicijnen voor nog meer ellende gaan zorgen.

Daarnaast kan ik niet begrijpen dat we met zijn allen blijven kijken naar deze kinderen als kinderen met een beperking of tekortkoming. Wanneer 1 kind in een groep van 25 of groter afwijkend gedrag laat zien dan is het redelijk aannemelijk dat er iets met dit kind aan de hand is. Maar als ik nu van leerkrachten hoor dat ze soms wel 15 of meer van deze leerlingen in een evenredig grote groep hebben zitten dan gaan er bij mij allerlei alarmbellen rinkelen!

Het kan niet zo zijn dat er met meer dan de helft van
onze kinderen iets mis is!

Gaan we over een paar jaar toe naar een situatie waarin er met bijna alle kinderen een probleem is? Of gaan we nu kijken naar wat er echt aan de hand is en deze kinderen de ondersteuning geven die ze nodig hebben en verdienen?

In de praktijk zien we dat kinderen het heel erg vinden om constant op hun gedrag gecorrigeerd te worden. Ze vinden het heel erg om onvoldoendes op school te halen terwijl ze, naar eigen zeggen, vaak wel heel erg hun best doen. Daarnaast geven de kinderen waarmee gewerkt wordt in grote getale aan dat ze het gevoel hebben dat niemand hen begrijpt. Ze gaan hierdoor vaak aan zichzelf twijfelen en het zelfbeeld wordt steeds negatiever.

Ouders vinden het vaak heel moeilijk te moeten toezien hoe hun kind steeds kwetsbaarder wordt en zouden niets liever willen dan dat er handvatten beschikbaar komen om hun kind echt te helpen.

Veel kinderen die in onze praktijk geholpen worden hebben vaak al een behoorlijke geschiedenis van moeilijkheden op school en hulpverlening in de vorm van onderzoek, diagnose en medicijnen. Vaak zijn ze volledig het vertrouwen kwijt dat er hulp voor ze is die daadwerkelijk tot resultaat leidt en zijn ze er van overtuigd geraakt dat er echt iets mis is met ze. Pas als ze door krijgen dat er binnen onze praktijk gekeken wordt naar de kwaliteiten en talenten die deze kinderen bezitten beginnen ze zich open te stellen en gaan ze het anders benaderen van leerwerk leuk vinden. Gelukkig duurt dit in de meeste gevallen niet langer dan de eerste kennismaking van een uur. Wanneer ze het vertrouwen terug winnen dat er manieren bestaan die hen wel helpen zie je dat ze ook meer gemotiveerd raken en beter de concentratie kunnen vasthouden. Ook heeft dit een positief effect op het zelfbeeld en zelfvertrouwen.

De moraal van dit verhaal: Wanneer we kinderen de mogelijkheid bieden om zich vanuit hun kwaliteiten en talenten te ontwikkelen is het ook voor deze kinderen mogelijk om zich goed te concentreren en zichzelf te motiveren en in staat om goede resultaten te behalen op school. Medicijnen zullen dan veel minder vaak en veel minder lang nodig zijn en de sfeer thuis en op school verbeterd, omdat er minder strijd is.

young boy reading

Wanneer ook jij een kind hebt met een leer of gedragsprobleem als Dyslexie, AD(h)D, of PDD-Nos weet dan dat er hulp beschikbaar is die werkt en die kan voorkomen dat je kind langdurig aan de medicijnen moet of een negatief zelfbeeld ontwikkeld.

Heb je vragen of wil je hulp neem dan contact op, zodat ook jouw kind een eerlijke kans krijgt!

Ook kun je jouw vragen en/of opmerkingen hieronder in het opmerkingen veld kwijt.
Onder de eerste 10 reacties verloten wij een gratis hulptraject ter waarde van € 400,-.

Wil jij hier kans op maken laat dan hieronder je reactie achter.

Fijne dag!

Patricia